Talangskolan i slagverk

Talangskolan är en kursverksamhet som startades 2022 och organiseras av kulturskolorna i Vallentuna och Upplands Väsby. Många av aktiviteterna sker i SMI:s lokaler i Flemingsberg.

Barn vid slagverk
Talangskolan träffas på SMI

Talangskolan i slagverk för ungdomar mellan 12 och 22 år är här!

Ett nätverk av kulturskolor, med Vallentuna och Upplands Väsby kulturskolor som huvud-organisatörer har gått samman för att skapa möjligheter till fördjupning för unga slagverkare som vill lite mer! Hela bredden av slagverk, från trummor och marimba till congas och steelpans, kommer att finnas med på övningar och konserter. Ungdomar från nätverkets skolor kan söka en plats.

Det blir sex lördagsträffar på SMI under hösten och en fortsättning under våren. Vi arbetar mot tydliga mål, med stort inflytande av eleverna, och hösten kommer inkludera ett antal framträdanden, bland annat i Kungasalen på Kungliga Musikhögskolan.

SMI, Stockholms Musikpedagogiska Institut är en högskola med inriktning mot musikpedagogik och i lokalerna inryms det stora instrumentariet efter den världsberömda slagverksensemblen Kroumata med verksamhet mellan 1978 och 2016. Kring den resursen finns ett forum, Kroumata Percussion Center, KPC som bedriver verksamhet för att främja slagverkets utveckling.

Talangskolan är avgiftsfri och det är nätverkets slagverkslärare som uppmanar de tjejer och killar de tror passar för projektet att söka en plats. 

Den arbetsgrupp från Talangskolan som ansvarar för utbildningens innehåll och kvalitet är Björn Persson, lärare i Vallentuna, Joakim Anterot, lärare i Upplands Väsby, KMH och SMI och Anders Holdar, en av grundarna av Kroumata, lärare på SMI och ansvarig för KPC.

Talangskolan bedrivs med stöd från Statens kulturråd.

För kontakt och mer information: https://www.vallentuna.se/fritid-och-kultur/kulturskola/talangskolan/

Vad händer 2022

Nu är det hög tid för en uppdatering från Kroumata Percussion Center! De senaste två åren har planer och projekt ofta fått ställas in och skjutas fram under pandemin. Instrumentuthyrningen har alltid varit igång men inte mycket annat. 2022 har vi flera nämnvärda aktiviteter. KPC är ju ett initiativ för att främja och manifestera slagverk t ex genom workshops, konserter, kursverksamhet och även uthyrning av slagverksinstrument. Vi finns på SMI (Stockholms Musikpedagogiska Institut) men samverkar också med andra organisationer inom slagverk. Ibland är kopplingen helt enkelt att de inblandade slagverkarna möts och verkar i olika forum – slagverksvärlden nationellt, regionalt eller lokalt är helt enkelt inte större än att människor och verksamheter känner varandra. Ett nytt och centralt intiativ i år är Talangskolan i slagverk.