Vad händer 2022

Nu är det hög tid för en uppdatering från Kroumata Percussion Center! De senaste två åren har planer och projekt ofta fått ställas in och skjutas fram under pandemin. Instrumentuthyrningen har alltid varit igång men inte mycket annat. 2022 har vi flera nämnvärda aktiviteter. KPC är ju ett initiativ för att främja och manifestera slagverk t ex genom workshops, konserter, kursverksamhet och även uthyrning av slagverksinstrument. Vi finns på SMI (Stockholms Musikpedagogiska Institut) men samverkar också med andra organisationer inom slagverk. Ibland är kopplingen helt enkelt att de inblandade slagverkarna möts och verkar i olika forum – slagverksvärlden nationellt, regionalt eller lokalt är helt enkelt inte större än att människor och verksamheter känner varandra. Ett nytt och centralt intiativ i år är Talangskolan i slagverk.