Talangskolan fortsätter

Efter ett händelserikt första år har Talangskolan fortsatt, inom ramen för verksamheten på Kroumata Percussion Center, på SMI i Flemingsberg. Vårterminen avslutades med ett samarbete med Kulturskolan i Uppsala. Talangskolan reste dit för att repetera tillsammans med Uppsalaungdomarna, sova över på hotell, bowla efter frukost (!) och sedan göra en bejublad konsert på Kulturskolans scen.

Talangskolan på festivalkonsert på Kungliga musikhögskolan hösten 2022 samt på SMI med Maria Olsson våren 2023

Talangskolans andra år inleddes hösten 2023 med 18 ungdomar, hälften flickor och hälften pojkar. Nio var med från år ett och nio hade tillkommit.

SMI var bas för de fyra första lördagsträffarna. Vid det tredje tillfället avslutades dagen med en konsert för släkt och vänner. De två sista träffarna lades under en helg i Västerås där Talangskolan samarbetade med stadens kulturskola. Extra roligt för Yucan, vår Talangskoleelev som är bosatt i Västerås. Hon var också solist på söndagens konsert.

Till konserten var ungdomar från hela Västmanlandsregionen inbjudna, och i tre nummer gjorde ett tjugotal elever sällskap med Talangskolan på scen.

Till höstens första konsert var återigen Maria Olsson inbjuden som gästlärare. Efter vårens succé med västafrikansk musik låg fokus denna gång på samba i en stil från nordöstra Brasilien. Veckan efter var Talangskolan inbjuden till Kungliga Musikhögskolans Öppna hus där våra elever medverkade på två konserter.

Talangskolan fortsätter våren 2024. Det är nu en ganska stor grupp där alla börjar känna varandra ordentligt och där alla också är helt inställda på en fortsättning.