Uthyrning

Genom Kroumata Percussion Center kan du hyra slagverksintrument för professionellt bruk. Slagverksinstrumenten ingick i Kroumatas instrumentarium och ägs av statliga Musikverket och förvaltas nu av Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI) vid Campus Flemingsberg. Slagverksinstrument och andra instrument kan hyras för repetitioner och inspelningar i SMI:s lokaler, eller för att användas för konsert- och turnéverksamhet. Det är SMI som står för uthyrningen och du hittar all information på sidan Instrumenthyra – SMI (www.smi.se).

På SMI kan du också hyra lokaler för konserter och repetitioner och får då ett rabatterat pris på hyran av själva instrumenten. Utöver SMI:s kultur- och musikpedagogiska högskoleutbildningar och kurser anordnar och huserar SMI en hel del musikrelaterade evenemang med externa organisationer. Kroumata Percussion Center verkar på SMI.